معرفی FreeBSD

 

Introduction to FreeBSD

مقدمه ای بر FreeBSD

سیستم عامل قدرتمند سرورها

نوع فایل : PDF
زبان : انگلیسی
نویسنده : Hervey Allen

دانلود با حجم ۵۷۹ kb
دانلود بخش دوم با حجم 2.1MB
دانلود بخش سوم با حجم 86Kb
دانلود بخش چهارم با حجم 384Kb
دانلود بخش پنجم با حجم 13Kb

آدرس مستقیم فایل1 :
 http://gpersian.persiangig.com/ebook/intro-freebsd.pdf

آدرس مستقیم فایل2 :
http://www.ccnog.org/workshops/2005/pre-SANOG-VI/ha/intro-freebsd/intro-freebsd-install.pdf

آدرس مستقیم فایل3 :
http://www.ccnog.org/workshops/2005/pre-SANOG-VI/ha/intro-freebsd/intro-freebsd-exercises.pdf

آدرس مستقیم فایل4 :
http://www.ccnog.org/workshops/2005/pre-SANOG-VI/ha/intro-freebsd/intro-freebsd-additional-topics.pdf.pdf

آدرس مستقیم فایل5 :
http://www.ccnog.org/workshops/2005/pre-SANOG-VI/ha/intro-freebsd/whyfreebsd.pdf

منبع :  ws.edu.isoc.org

/ 0 نظر / 12 بازدید