اصول آدرس دهی IP

 شبکه های محلی

اصول آدرس دهی IP
در شبکه های مبتنی بر
TCP/IP


نوع فایل : [   ] PDF 

زبان : فارسی

نویسنده: علیرضا دهستانی

دانلود با حجم 3.99 MB

لینک مستقیم:

http://gpersian.persiangig.com/ebook/IP_Network.pdf

/ 0 نظر / 15 بازدید