خبرنامه نانو فناوری

نوع فایل : .pdf pdf

زبان : فارسی

ناشر : دفتر همکاری های فناوری

کمیته مطالعات نانو فناوری

nano.ir

مجموعه ٣۵ سال ٨٢

لینک مستقیم :

http://yasini.parsaspace.com/pdf/ect/nanochnologynews.pdf

دانلود با حجم kb713.24

/ 0 نظر / 34 بازدید