دموکراسی

گاهی وقت ها افرادی هستند که می پندارند همه چیز باید سبکی نمادین داشته باشد.

و به ظاهر رسانه ملی هم از این شیوه استقبال می کند.

برای مثال در گزارشی که از ثبت نام کاندیداتوری های دولت دهم از یکی از شبکه ها پخش شد ، فردی را نشان می داد که نمایانگر دوران لوتی گری در ایران بود
و برای ثبت نام ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده بود. یا فردی که ریش و
سبیل هایش را به سبک دوران قاجاری آورده و مشغول بیان اظهارات بود.

آیا به راستی این طور آدم ها هنوز در جامعه هستند که از آنها به عنوان نماد دموکراسی استفاده می شود ؟ آیا می خواهند تلفیقی از جامعه گذشته و حال برای نمایش آزادی در انتخابات ایجاد کنند؟ و یا انتخاب یکی از بالاترین مقام های کشور برایشان جالب
و با مزه تلقی می شود !؟ شاید می خواهند به جامعه از جمله کودکان و نوجوانان بفهمانند که برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری نوعی دموکراسی
حکم فرماست.

/ 2 نظر / 11 بازدید
سحر

[خنثی] سر سرخ سر سبز میدهد بر باد [شکست]