مرجع بنیادی فیزیک

مرجع بنیادی فیزیک

نویسنده :

زبان : 

ناشر : www.sanjeshmostamar.com

نوع فایل : .pdf pdf

 

مجموعه شش جلدی مقدماتی

بخش اول فیزیک نیوتون ( سینماتک ، دینامیک و گرانش )

دانلود با حجم 

بخش دوم قانون های پایستگی

دانلود با حجم

بخش سوم نوسان و موج

دانلود با حجم

بخش چهارم الکتریسیته و مغناطیس

دانلود با حجم

بخش پنجم نور شناخت ( اپتیک )

دانلود با حجم

بخش ششم فیزیک نوین

دانلود با حجم

مفهوم فیزیک

کتاب مرجع مقدماتی و مفهومی فیزیک

دانلود با حجم

کتاب مرجع فیزیک به زبان ساده

دانلود با حجم

کتاب مبانی علم فیزیک با تکیه بر آزمایش

دانلود با حجم

/ 0 نظر / 53 بازدید