جزوه محاسبات عددی

Numerical Computation

برای کلیه رشته های فنی مهندسی

نویسنده : محمود پری پور

زبان کتاب : فارسی

تعداد صفحات : 63

نوع فایل : ZIP/PDF

 

دانلود با لینک مستقیم از سرور لایو با حجم 787 KB
لینک غیر مستقیم

سر فصل ها :

فصل اول خطاها
خطای مطلق
خطای عددی
فصل دوم حل عددی دستگاه های معادلات خطی وغیرخطی
- روشهای مستقیم
- روشهای تکراری
فصل سوم حل عددی معادله f (x) =0
- روش دو بخشی (تنصیف یا نصف کردن)
- روش نابجایی
- روش نیوتن
- روش سکانت
- حل دستگاه معادلات غیر خطی
فصل چهارم درون یابی و برازش منحنی
- درون یابی
- برازش منحنی
فصل پنجم محاسبه عددی مشتق و انتگرال
- مشتق گیری عددی
- روش نیوتن – کاتس: باز و بسته
- روش گاوس
فصل ششم حل عددی معادلات دیفرانسیل
- روش تیلور
- روش اویلر
- روش رونگه ‐ کوتا

 

/ 0 نظر / 38 بازدید